ATZERA EGITEKO ESKUBIDEA – INFORMAZIO ZABALAGOA

Datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen eta aplikagarria den araudian ezarritakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu inprimaki honetan lortutako datuak tratamendu-sistema automatizatu batean sartuko direla, ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAren erantzukizunpean, atzera egiteko eskubideari erantzuteko, Kontsumitzaileak eta Erabiltzaileak Babesteko Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina aldatzen duen martxoaren 27ko 3/2014 Legean eta azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako beste lege osagarri batzuetan ezarritakoari jarraiki.

Datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, tratamendua mugatzeko, ezabatzeko, eramateko eta tratamenduari aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, eta baita datu horiek tratatzeko emandako baimenaren aurka egitekoa ere. Horretarako, GASTEIZKO ERREPIDEA 2 01300, GUARDIA (ARABA) helbidera edo abra@riojalavesa.com helbide elektronikora jo beharko duzu.

Kontrol-agintaritza eskudunera jo ahal izango duzu, egoki irizten diozun erreklamazioa aurkezteko.

Inprimaki hau bidaltzeak berekin dakar atzera egiteko eskubidea formalizatzea eta, ondorioz, alderdien artean egindako kontratua gauzatzeko betebeharra azkentzea. Zure eskaria izapidetu ondoren, ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK hartu-agiria bidaliko dizu inprimaki horretan adierazitako komunikazio-kanalaren bidez.

Pin It on Pinterest