KONTRATAZIO-BALDINTZA OROKORRAK – PRODUKTUAK

Kontratu-prozesuaren aurreko informazioa

www.alavawines.es webgune hau IFZ: G01107580 eta helbide soziala Gasteizko Errepidea 2 01300, Guardia (Araba) dituen ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEArena da. 

Kontratazioko baldintza orokorrek arautzen dute ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAren eta erabiltzailearen edo bezeroaren arteko urrutiko salmenta-zerrenda, lege-xedapenen arabera, bereziki, Kontratazioko Baldintza Orokorrei buruzko apirilaren 13ko 7/1998 Legeak, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina aldatzen duen martxoaren 27ko 3/2014 Legeak, Datu Pertsonalen Babeserak eta eskubide digitalen bermerako abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak, Datuak Babesteko (EB) 2016/679 Erregelamendu Orokorrak, Txikizkako Merkataritza Antolatzeko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legeak, eta Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak.

ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK eskubidea izango du Baldintza Orokorretan egokitzat jotzen dituen aldaketak egiteko, aldez aurretik abisatu gabe. Aldaketa horiek beren webguneen bidez egin ahal izango dira, zuzenbidean onargarria den edozein forma erabiliz, eta nahitaez bete beharko dira webgunean argitaratuta dauden bitartean eta ondorengo beste batzuek era baliagarrian aldatu arte. Hala ere, ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK eskubidea izango du, zenbait kasutan, Kontratazio Baldintza Partikularrak aplikatzeko, baldintza orokor hauen aurretik, egoki irizten dionean, eta garaiz eta modu egokian iragartzeko.

Webgunearen helburua Guardia-Arabako Errioxako eskualdeko ardo esklusiboak saltzea da.

Kontratuaren iraupena produktua entregatzeari lotuta egongo da, atzera egiteko eskubideari kalterik egin gabe.

 Erabiltzaile edo bezero gisa, berariaz adierazten duzu ezagutzen, ulertzen eta onartzen dituzula erabilera-baldintzak eta kontratazio-baldintza orokor horiek. Era berean, adierazten duzu adinez nagusia zarela eta ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAren webguneetara sartzeko eta horien bidez kontratatzeko behar den gaitasun juridikoa eta jarduteko gaitasuna duzula.

Europako Batzordeak auziak linean konpontzeko plataforma bat eskaintzen du, esteka honetan eskuragarri dagoena: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Gure produktuak erosteko, dagokion atalera jo dezakezu gure online dendan.

Webgunearen erabiltzaile gisa erregistratu ahal izango zara online erosketa egiteko, webgunean bertan dagokion atalean. Datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudi aplikagarriaren arabera, ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK erabiltzaileei jakinarazten die erregistratzeko eta ondoren erosteko prozesuan bildutako datu pertsonalak ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAREN titulartasuneko tratamendu-sisteman sartuko direla, erabiltzaileak ekintza horiek izapidetzeko eta horien ondoriozko ondorengo jarduketak kudeatzeko.

Zure datuak arestian aurreikusitako helburuak betetzeko behar-beharrezkoa den epean gordeko dira, kontserbatzeko legezko betebeharra dagoenean izan ezik.

Jakinarazten dizugu zure datuen tratamenduaren lege-oinarria alderdien arteko kontratua behar bezala betearaztea eta adostasuna lortzea dela.

Datuen babesari buruz indarrean dagoen araudiak ematen dizkizun eskubideen arabera, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, tratamendua mugatzeko, ezabatzeko, eramateko eta datuen aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, eta baita datuok tratatzeko emandako baimena ere. Horretarako, gorago aipatutako helbidera edo abra@riojalavesa.com helbide elektronikora jo beharko duzu. Kontrol-agintaritza eskudunera jo ahal izango duzu, egokitzat jotzen duzun erreklamazioa aurkezteko.

Erosketa-prozesuan, emandako erabiltzaile-izenarekin eta pasahitzarekin identifikatu beharko duzu. Datu horiek ez dira publikoak izango. Bezero gisa erregistroan lortutako nortasuna eta pasahitza isilpean eta erantzukizunez tratatzeaz arduratuko gara, eta ezin dizkiogu beste inori laga. Edozein unetan alda dezakezu erregistratutako informazioa, zure bezero-eremuan. Atal honetan bertan, zure eskaeren historikoa ikusi ahal izango duzu. Kontsultarako atal bat baino ez da, baina kudeatzeko aukera ematen du. Erabiltzaileak bistaratu behar ez dituen erregistroak ezabatu ahal izango dituzu.

Erosketa-prozesua amaitutakoan, bezeroak horren baieztapen bat jasoko du posta elektronikoz. Ezinbestekoa da erosketa-prozesuan erabiltzaileak posta elektroniko baliodun bat adieraztea. Eskaria amaitu eta 24 orduko epean baieztapenik jasotzen ez baduzu, jar zaitez harremanetan ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEArekin, bezeroaren arretarako 945600278 telefono-zenbakian edo abra@riojalavesa.com helbide elektronikoan.

Webguneko eduki guztiak gaztelaniaz daude.

Bezeroak, produktua emandako entrega-helbidean jasotzen duenean, faktura bat edo eskariaren kopia bat jasoko du.

Eskaintza eta indarraldia

Eskaintzan dagoen produktu baten kasuan, haren funtsezko ezaugarriekin batera, eskaintzaren prezioa eta baliozkotasuna adieraziko dira beti.

Indarrean dagoen araudia betez, ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK salgai dauden artikulu guztiei, horien ezaugarriei eta prezioei buruzko informazioa ematen du. Hala ere, ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK bere webgunearen bidez eskaintzen diren produktuak kendu, birjarri edo aldatzeko eskubidea izango du, edukiaren aldaketa hutsa eginez. Horrela, webguneak une bakoitzean eskaintzen dituen produktuak kasu bakoitzean indarrean dauden Kontratazio Baldintza Orokorren arabera arautuko dira. Era berean, enpresak aukera izango du aipatutako produktuetarako sarbidea eskaintzeari uzteko, aurrez abisatu gabe eta edozein unetan.

Produktuen funtsezko ezaugarriak

Gure online dendan eskaintzen ditugun produktuek argazki bat eta haren funtsezko ezaugarriak dituzte, hori baita fabrikatzailearengandik lortutako informazioa. Produktuaren kolorea, argazkian ikus daitekeena, ez da loteslea. Ezaugarrietan identifikatzen da hori.

Bermeak

Webgunean eskaintzen diren produktu guztiek hornitzailearen berme komertziala dute. ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK salmenta ondoko zerbitzua du, eta bermea indarrean dagoen bitartean, bezeroak gauzatu ahal izango du. Horretarako, ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTERA jo beharko du, salmenta ondoko zerbitzura, posta elektronikoz abra@riojalavesa.com helbidera edo hornitzaileak berak ezarritako puntuetara. Zalantzarik izanez gero, bezeroaren arretarako 945600278 telefono-zenbakira edo abra@riojalavesa.com helbide elektronikora jo dezakezu.

Prezioak

Produktu guztiek eurotan adierazten dute salmenta-prezioa, eta Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) barne hartzen dute.

 Beste edozein zerga (IGIC edo IPSI) aplikagarria balitz, hala adieraziko litzateke.

Entrega- eta garraio-gastuak

ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK Penintsulan, Balear Uharteetan eta Kanarietan egiten ditu bidalketak.

 RABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK jakinarazten duenez, garraio-kostuak doakoak izango dira bezeroarentzat, eta guk geuk ordainduko ditugu, eskaria 7 produktu edo gehiagokoa bada. Eskaria kopuru hori baino txikiagoa bada, bezeroari kargatuko zaizkion garraio-kostuak 10,20 eurokoak izango dira.

Ordaintzeko moduak

Bezeroak bere eskariaren zenbatekoa modu hauetakoren bat aukeratuz ordaindu ahal izango du. Erosketa-prozesuan zehar, bere aukera adierazi beharko du:

  • VISA edo MASTERCARD kreditu-txartela

Datu pertsonalak edo bankuko datuak transmititzea dakarten eragiketa guztiak ingurune segurua erabiliz egiten dira, SSL (Secure Sockets Layer) segurtasun-teknologia estandarrean oinarritutako zerbitzaria, hain zuzen ere. Ematen diguzun informazio guztia sarean zifratuta doa.

Era berean, zure kreditu-txartelari buruzko datuak zuzenean sartzen dira bankuaren orrian, TPV Birtualean (Redsys), eta ez dira sartzen edo erregistratzen ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAren ezein zerbitzaritan. Ordaintzeko, Redsys ordainketa elektronikoko plataformara https://sis.redsys.es/sis/realizarPago konektatuko zara zuzenean.

Informazio gehiago nahi izanez gero, esteka hau kontsulta dezakezu: http://www.redsys.es.

VISA edo MASTERCARD txartelarekin ordaintzean, datu hauek eskatuko zaizkizu beti: txartelaren zenbakia, iraungitze-data eta VISA edo MASTERCARD txartelaren atzealdean letra etzanez inprimatutako zenbakiaren azken hiru zifrekin bat datorren balidazio-kodea. Horrela, transakzioaren segurtasunari buruzko berme gehiago eskainiko zaizkizu.

Ordaintzeko modu horrek webgunean bakarrik balio du. 

Erosketa baten zenbatekoa iruzurrez edo era bidegabean kargatu bada ordainketa-txartelaren zenbakia erabiliz, titularrak kargua berehala deuseztatzeko eskatu ahal izango du. Kasu horretan, hornitzailearen eta titularraren kontuetan zordunketa-oharrak eta berrordainketak ahalik eta lasterren egingo dira.

Hala ere, erosketa txartelaren titularrak egin badu eta itzultzeko eskakizuna ez bada atzera egiteko edo suntsiarazteko eskubidea baliatzearen ondorio, eta, beraz, dagokion kargua bidegabe deuseztatzea eskatu badu, titularrak baliogabetze horren ondorioz sortutako kalte-galerak ordaindu beharko dizkio ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEARI.

Eskaria gauzatzea

ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK jakinarazten duenez, eskaria entregatzeko epea eskaria amaitu baino lehen zehaztuko da.

Arabako Errioxako Upategien Elkarteak eskaintzen dituen produktuen erabilgarritasuna aldatu egin daiteke bezeroen eskariaren arabera. ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK stock-a aldian-aldian eguneratzen badu ere, bezeroak eskatutako produktua agortuta egon liteke une horretan. Baliaezintasunagatik gauzatzen ez bada, ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK, egoera horren berri duenean, bezeroari jakinaraziko dio mezu elektroniko bidez. Jakinarazpen horrek ez du, inola ere, 30 eguneko gehieneko epea gaindituko. ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK aukera bikoitza eman ahal izango du: bezeroari antzeko ezaugarriak edo kalitate altuagokoak dituen produktu bat ematea, prezio igoerarik gabe, edo, ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK justifikatutako eta frogatutako arrazoirik izan ezean, denboraldi horretan bertan baliogabetutako eskariarengatikordaindutako zenbatekoak ordaintzea.

Atzera egiteko eskubidea

Erosleak hamalau egun naturaleko epea izango du atzera egiteko, bezeroak produktua jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita, inolako penalizaziorik gabe eta arrazoiak adierazi gabe.

Atzera egiteko eskubidea 945600278 telefono-zenbakira deituta, abra@riojalavesa.com helbide elektronikora idatzita, GASTEIZKO ERREPIDEA 2 01300, GUARDIA (ARABA) helbidera idatzita, edo atzera egiteko inprimakia erabilita jakinarazi beharko da.

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina aldatzen duen martxoaren 27ko 3/2014 Legearen 103. artikuluan ezarritakoaren arabera, atzera egitetik salbuetsita daude kontsumitzailearen zehaztapenen arabera egindako edo argi eta garbi pertsonalizatutako zerbitzu edo ondasunen hornidurak, edo, beren izaerarengatik, itzuli ezin direnak edo azkar hondatu edo iraungi daitezkeenak.

Itzulketa

Bezeroak zuzenean itzuli edo entregatu beharko dio produktua ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEARI, GASTEIZKO ERREPIDEA 2. 01300, GUARDIAN (ARABA) helbidean, bidegabeko atzerapenik gabe, eta gehienez ere hamalau egun naturaleko epean, kontratuan atzera egiteko eskubidea formalizatzen den egunetik zenbatzen hasita. Epea bete dela ulertuko da, bezeroak epea amaitu baino lehen produktua itzultzen badu.

Bezeroak hartuko ditu bere gain produktua itzultzearen kostuak.

Ordainketaren itzulketa

Bezeroak erabilitako ordainbide berberak erabiliko dira jasotako zenbatekoak itzultzeko, baldin eta kontrakorik xedatu ez bada.

ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK atzera egiteko eskubidea jaso eta 14 egun natural baino lehen ordainduko ditu bezeroak ordaindutako zenbatekoak.

Produktu akastunaren itzulketa

Produktua egoera onean ez badago eta horren arrazoiak bezeroarenak ez badira, produktua itzultzeko eskubidea izango du, eta ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAri jakinaraziko dio zergatik itzuli den, kontratazio-baldintza hauetan emandako edozein bitartekoren bidez, eta bezeroari inolako kosturik eragin gabe. Produktua oker edo egoera txarrean egoteagatik itzultzea ez da atzera egiteko eskubidetzat hartuko.

ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK konpromisoa hartzen du itzulketaren kostua bere gain hartzeko eta produktua beste bategatik itzultzeko, salmentaren unean onartutako baldintzen arabera.

Bezeroak erreklamazio bat aurkeztu nahi badu, ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEKO egoitza GASTEIZKO ERREPIDEA 2 01300 GUARDIA (ARABA) helbidean dago edo abra@riojalavesa.com helbide elektronikoaren bidez ere egin dezake.

Jurisdikzioa

Era berean, ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK beretzat gordetzen du egoki iritzitako ekintza zibil edo penalak aurkezteko ahalmena, bere webgunea eta edukiak behar ez bezala erabiltzeagatik edo baldintza hauek ez betetzeagatik.

Erabiltzailearen eta zerbitzu-emailearen arteko harremana Espainiako lurraldean indarrean dagoen eta aplikatu behar den araudiaren araberakoa izango da. Edozein eztabaida sortuz gero, alderdiek arbitrajearen pean jar ditzakete beren gatazkak, edo jurisdikzio arruntera jo dezakete, jurisdikzio arruntari eta horri buruzko eskumenari buruzko arauak betez. ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIEN ELKARTEAK ARABAN (Espainia) du helbidea.

AZKEN EGUNERATZEA: 2021eko maiatzaren 19a

Pin It on Pinterest